1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Hederspris, årets Svolværing

Share

Svolvær Innbyggerforening deler hvert år ut hederspris.

I statuttene for denne hedersprisen sier:

Årets "Svolværgutt" eller "Svolværjente" er en hedersprisen utdeles hver 17. mai, under kulturforestillingen etter borgertoget.

Prisen utdeles til enkeltperson /personer, -ikke til lag eller foreninger. Prisen består av et enkelt diplom, påført navn og en kort begrunnelse for utdelingen.

Ved utpeking av Årets "Svolværgutt" eller "Svolværjente", skal følgende vektlegges: Handling eller innsats i Svolvær-samfunnet av idealistisk karakter i året som har gått evnt. gjennom flere år. Innsats som har hatt betydning for folks trivsel eller som har fremmet sosiale relasjoner eller virket positivt oppdragende. Særskilt(e) presentasjon(er) som har kastet glans over byen.
Hedersprisen kan unntaksvis også utdeles til en Svolværing som er utflyttet.

 

Forslag til årets "SVOLVÆRING" 2021


Svolvær Innbyggerforening tar gjerne i mot forslag, med begrunnelse til årets hederspris 2021.

Send oss forslag og begrunnelse: ÅRETS SVOLVÆRING

 


 

6, 3, 2021. @ Svolvær Innbyggerforening Produksjon.conit.no