No directory \home\innbygge\public_html\ images\TopSlides
NO IMAGES images/TopSlides

Foreningen

Share

 

 

Svolvær Innbyggerforening ble stiftet i 1992.

 

Svolvær Innbyggerforening er en upolitisk og på annen måte uavhengig forening som søker å fremme medlemmenes felles interesser som innbyggere i Svolvær og som ønsker å virke for byens trivsel og forskjønnelse.

Svolvær Innbyggerforening ønsker å være talerør for innbyggere av Svolvær og vil engasjere seg i saker som har med byens utvikling, trivsel og miljø.

Svolvær Innbyggerforening er opptatt av å skape samarbeid mellom lag og foreninger i resten av kommunen og å utvikle et samarbeid med administrasjonen og den sittende politiske ledelse i kommunen.

 

Les også våre statutter her

 


 

20, 9, 2020. @ Svolvær Innbyggerforening Produksjon.conit.no