No directory \home\innbygge\public_html\ images\TopSlides
NO IMAGES images/TopSlides

Nå kan du leie av Svolvær Bykiosk på Servicetorget i rådhuset.

Share

Svolvær bykiosk skal i hovedsak leies ut til lag, foreninger og turistrelatert virksomhet.

Ønsker du å leie Svolvær bykiosk kan du kontakte Servicetorget i rådhuset i Svolvær på telefon 75 42 00 00 eller på mail servicetorg@vagan.kommune.no  


Leieprisen er satt til kroner 100,- pr dag.
Kr. 500,- pr uke.
Kr. 1500,- pr mnd.
 

Maksimal sammenhengende leietid pr. leietaker er satt til 1. mnd. 


SVOLVÆR BYKIOSK

 


 

20, 9, 2020. @ Svolvær Innbyggerforening Produksjon.conit.no